რადიატორში გაგრილების სითხის შეცვლა

  CAUCASUS CAR-ის ბარათი ავტომფლობელთათვის განკუთვნილი ახალი ლოიალურობის ბარათია. ბარათის ფლობის შემთხვევაში ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შენეძისას „ CAR-ის ქარდზე“ აკუმულირდება თქვენს მიერ გადახდილი თანხები, მათი გამოყენება სპეციალურ აქციებში მონაწილეობისას არის შესაძლებელი, ხოლო ბარათზე დაგროვილი დანახარჯების მიხედვით, CAR-ის ქარდის მფლობელები ისარგებლებენ ფასდაკლებით სხვადასხვა პროდუქტებსა და მომსახურებაზე.

  CAR-ის ბარათი გაიცემა მის სავაჭრო ცენტრში ან ავტოსერვის ცენტრში ოპერატორის მიერ, „CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL“-ში  ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას. პირველ ეტაპზე ხდება მომხმარებლის დარეგისტრირება, ამისათვის მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, მართვის მოწმობა, პასპორტი) წარდგენა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებაა საჭირო.

  ქულების დაგროვება იწყება გეზ მოტორსის ქარდის აღებიდან გადახდილი თანხების შესაბამისად. თქვენი ნებისმიერი შენაძენი CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ში გატარდება თქვენს ბარათზე. „CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ში“ ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას, გადახდილი 1 ლარით აგროვებთ 1 ქულას.
  silver card
  silver card
  ვერცხლის ბარათის მიღება შესაძლებელია CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ში პირველი შენაძენის ან მიღებული მომსახურების შემდგომ. მომხმარებელს შეუძლია ფასდაკლებით ისარგებლოს მომდევნო ვიზიტისას.

  ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას CAR-ის ვერცხლის ბარათის მფლობელები ან მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ 5%–მდე ფასდაკლებით CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ის საფირმო მაღაზიაში ნებისმიერ პროდუქციაზე და 10%-მდე ფასდაკლებით CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ის სერვის ცენტრში ნებისმიერ სერვისზე
   
  silver card
  gold card
  CAR-ის ოქროს ბარათს მიიღებს მომხმარებელი, რომელიც CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ში პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას დარეგისტრირების დღიდან დააგროვებს 1,500 ლარს ან მეტს.

  ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას CAR-ის ოქროს ბარათის მფლობელები სარგებლობენ 10%–მდე ფასდაკლებით CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ის საფირმო მაღაზიაში ნებისმიერ პროდუქციაზე და 20%-მდე ფასდაკლებით CAUCASUS AUTOMOTIVE RETAIL-ის სერვის ცენტრში ნებისმიერ სერვისზე

  გაითვალისწინეთ, რომ CAR-ის ბარათი ძალაშია მხოლოდ მისი წარდგენის შემთხვევაში. ბარათით სარგებლობა შეუძლიათ მფლობელის ოჯახის წევრებს.