Top Tec ATF 1400 (1L)

Top Tec ATF 1400 (1L) - 3662

ფასი: 49 ₾

HC-სინთეტიკური ტრანსმისიის ზეთი ვარიატორებისთვის CVT Top Tec ATF 1400

აკმაყოფილებს მსუბუქი ავტომობილების ვარიატორული ტრანსმისიების უმრავლესი მწარმოებლების მოთხოვნებს.

HC-სინთეტიკური უნივერსალური ზეთი მსუბუქი ავტომობილების ვარიატორული ტრანსმისიებისთვის (CVT), რომელთა სპეციალური რეცეპტურა აკმაყოფილებს ლითონის ღვედიან ან ფირფიტისებურ ჯაჭვიან ვარიატორთა ფართო სპექტრის  მოთხოვნებს.

შესაბამისობები და დაშვებები:

შესაბამისობა:

-Jeep: NS-2/CVTF+4
-Dodge: NS-2/CVTF+4
-GM/Saturn: DEX-CVT
-Mini Cooper: EZL 7/99
-Ford: CVT23/CVT30/Mercon C
-MB: 236.20
-VW: G 052 180/G 052 516
-Honda: HMMF
-Mitsubishi: CVTF-J1/CVTF-J4
-Nissan: CVT NS-2 Fluid/CVT NS-3 Fluid
-Suzuki: TC/NS-2/CVT Green1
-Toyota: TC
-Subaru: NS-2/Lineartronic CVTF

Top Tec ATF 1400 შექმნილია HC-სინთეზის მაღალხარისხოვანი ზეთებისა და დანამატების სპეციალური პაკეტის ბაზაზე. დანამატების პაკეტი უზრუნველყოფს საუკეთესო შეთავსებადობას ფრიქციონების მასალებთან.

- უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ტემპერატურულ-სიბლანტურ თვისებებს

- საუკეთესო დაცვა აქაფეფისგან

- მაღალი თერმოჟანგვითი სტაბილურობა და მდგრადობა დაძველების მიმართ

 

ფართო ნომენკლატურის ტექნიკის ექსპლუატაციის დროს შესაძლებელს ხდის საპოხი მასალების ნომენკლატურის შემცირებას მათი გამოყენების უნივერსალურობის ხარჯზე.

პერსონალური
მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ 24 საათიან მომსახურებას

დამზადებულია
გერმანიაში

100% გერმანული პროდუქცია

პროდუქტები

ჩვენ გთავაზობთ 7000-ზე პროდუქციას