აქცია მოლიგენის სერიაზე , 5 ლიტრი 4 -ის ფასად!

  კიდევ ერთი აქცია მოლიგენის ახალი თაობის ზეთებზე!

  ჩვეულებრივი მოლიბდენიუმ-დისულფიდისგან განსხვავებით , მოლიგენის ახალი თაობის ზეთების შექმნისას გამოიყენება უნიკალური ჰიბრიდული ტექნოლგია - MFC ანუ MOLECULAR FRICTION CONTROL , რაც პირდაპირ ითარგმნება , როგორც მოლეკულარული ხახუნის კონტროლი.
  მოლეკულარული ხახუნის კონტროლის მექანიზმი მუშაობს შემდეგი პრინციპით , მაღალ ტემპერატურაზე მოლიგენის ზეთი შედის რეაქციაში ძრავის დეტალების მეტალის ზედაპირთან და აღავსებს მას თხევადი მოლიბდენის და ვოლფრამის შერწყმის შედეგად შექმნილი დამცავი ფენით. ამ პროცესს ჰქვია ლეგირება. საბოლოო შედეგი არის მაქსიმალურად ძლიერი, მდგრადი და ხანგრძლივი დამცავი ფენა რომელიც უზრუნველყოფს ძრავის დეტალების 30%-მდე ხახუნის შემცირებას და 15%-მდე ცვეთის შემცირებას..

  რა არის ახალი თაობის მოლიგენის უპირეტესობა:

  • ძრავის მაქსიმალური დაცვა ყველაზე რთულ და ექსტრემალურ პირობებში, მაგალითად ცივი სტარტისას როდესაც ძრავის ზეთმა ჯერ ვერ მოასწრო დეტალის ყველა წერტილის დაზეთვა ან ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურისას როდესაც დეტალებს შორის თითქმის არ რჩება ძრავის ზეთის დამცავი შრე
  • ძრავის უნიკალური სისუთავე, ჭუჭყი ნაკლებად აჯდება ძრავის ლეგირებულ დეტალებს მეტალის ზედაპირის მოდიფიკაციის და ძრავის ზეთის გამწმენდი მახასიატებლების მეშვეობით ძრავის დეტალებზე არ წარმოიშვება ნალექი. ეს ისევ და ისევ ხახუნის ძალის შემცირების ხარჯზე ხდება რადგან ხახუნის შემცირებასთან ერთად მცირდება ძრავის სამუშაო ტემპერატურა ანუ არ ხდება ძრავის გადახურება.
  • მოლიგენით მოდიფიცირებული მეტალის ზედაპირი არის საუკეთესო დაცვა კოროზიისაგან.
  • ძრავის ზეთის შემცირებული დანაკარგი
  • მოლიგენის ზეთებს ახასიათებს სიბლანტესთან შედარებით მაღალი აალების ტემპერატურა და ზეთის აორთქლების შედეგათ შექმნილი ნალექის დაბალი კოეფიციენტი.
  110₾
  MOLYGEN NG 5W-20 (5L)
  135 ₾
  110₾
  103₾
  MOLYGEN NG 5W-30 (5L)
  125 ₾
  103₾
  105₾
  MOLYGEN NG 5W-40 (5L)
  125 ₾
  105₾
  88₾
  MOLYGEN NG 10W-40 (5L)
  115 ₾
  88₾