ძრავმშენებლობის ტენდენციები

1983

დიზელი V8, 7 ლიტრიანი ძრავი - სიმძლავრე 170 ც.ძ

2009

დიზელ ტურბო, 2 ლიტრიანი ძრავი - სიმძლავრე 170 ც.ძ

ძრავმშენებლობის მიმდინარე ტენდენცია არის - მაქსიმალური სიმძლავრე და ენერგია მნიშვნელოვად შემცირებული საწვავის მოხმარებით. შედეგათ, მსოფლიო ინჟინრები ჩამოყალიბდნენ ძრავების ზომის შემცირების იდეაზე, მაგრამ ამავდროულად სიმძლავრის მომატებაზე. ძრავის შემცირებული მოცულობა უზრუნველყოფს ძრავის ფუნქციონალურ ეკონომიურობას და ეკოლოგიურობას, მაგრამ განახლებული შემფრქვევი სისტემა და დამონტაჟებული ტურბინები მნიშვნელოვნად ზრდის ძრავის სიმძლავრეს. ამ ტიპის ძრავები საჩიროებს დამატებით დაცვას რადგან სამუშაო რეჟიმი არის გადატვირთული.

მოლეკულური სისტემა

Liqui Moly-ის უახლესი Molygen New Generation ( მოლიგენის ახალი თაობა ) ზეთების სერია გამოირჩევა ყველა სხვა ძრავის ზეთებისგან უნიკალური მოლეკულური ხახუნის კონტროლის დანამატების პაკეტით, რომელიც შედგება თხევადი მოლიბდენის და ვოლფრამის ელემენტებისგან. უნიკალური დანამატების შერწყმა მაქსიმალურად ამცირებს ხახუნს, ფიზიკურ დონეზე ახდენის ლეგირებას მეტალის ზედაპირზე და ახდენს მიკრობზარების აღდგენას თხევადი მოლიბდენის და ვოლფრამის მიკროსკოპული ატომების მეშვეობით. ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ძრავის სამუშაო რესურსს და დეტალების სიმტკიცეს.

ხანგრძლივი დამცავი შრე:

საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ ძრავის ზედაპირი ექსტრემალური რეჟიმისას და მოულოდნელი გადატვირთვისას.

მიკრობზარების აღდგენა:

საშუალებას გაძლევთ ხარისხიანად შეამციროთ დეტალების ხახუნი და საწვავის მოხმარება.

მეტალის ზედაპირის გამკვრივება:

ზრდის დეტალის ზედაპირის სიმტკიცეს ცვეთისადმი და მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს ძრავის რესურსს

დეტალების ცვეთის შემცირება:

საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ ძრავის საიმედო და უსაფრთხო ექპლუატაცია.

ძრავის დაცვა:

საშუალებას გაძლევთ ძრავის ექსპლუატაციის ყველაზე მკაცრ პირობებში, დაბალი ტემპერატურისას, საცობებში, ექსტრემალური დატვირთვისას, საიმედო დაცვას

ეფექტურობა:

საგრძნობლად ამცირებს საწვავის მოხმარებას.

რესურსების გაზრდა:

ძრავის გრძელვადიანი და უსაფრთხო ექსპლუატაცია

ისიამოვნეთ ავტომობილის მართვით, თქვენს ძრავს კი ჩვენ მოვუვლით.

პროდუქცია